EN
Contact us

Guizhou Zhenhua E-chem Inc.

Addr:Shawen Ecological Science and Technology Industrial Park, No.1 Gaokua Road, Baiyun, Guiyang, Guizhou

Postcode:550016

Tel:(+86)0851-84352855

Fax:(+86)0851-84351877

Email:zectest&admin@test&adminzh-echem.com

Website:www.zh-echem.com

Guizhou Zhenhua E-chem Co., Ltd.

Addr:Shawen Ecological Science and Technology Industrial Park, No.1 Gaokua Road, Baiyun, Guiyang, Guizhou

Postcode:550016

Tel:(+86)0851-84352855

Fax:(+86)0851-84351877

Email:zectest&admin@test&adminzh-echem.com

Website:www.zh-echem.com

Guizhou Zhenhua Yilong E-chem Co., Ltd.

Addr:Yilong New Materials Industrial Park, Xinqiao town, Anlong County, Southwest of Guizhou Province

Postcode:552401

Tel:(+86)0851-84352855

Email:zectest&admin@test&adminzh-echem.com

Website:www.zh-echem.com